คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองพันประจำปี งป.๕๙

ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองพันประจำปี งป.๕๙

            พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองพันประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการฝึก ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates