คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้

       ใน ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดเครื่องบินลำเลียง ๒ (EMB-135) สนับสนุน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการเดินทาง

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates