คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ นำข้าราชการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาดนภาธาราภิรมย์และกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเป็นการเสริมสร้างความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๘

 

 

  

  

 

           

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates