คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือรับมอบกระเบื้องมุงหลังคา

กองการบินทหารเรือรับมอบกระเบื้องมุงหลังคา

     พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีรับมอบกระเบื้องมุงหลังคา ไม้ฝาโอฬาร อิฐบล็อก สีน้ำทาภายนอก และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จาก คุณ อุฬาร  เกรียวสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องโอฬาร จำกัด ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

  

              

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates