คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นรองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ บรรยายพิเศษ

รองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ บรรยายพิเศษ

     พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ดุษฎี  สังขปรีชา รองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ในโอกาสที่มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประสบการณ์ในการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือและอากาศยาน" ให้กับนักบิน ต้นหน และผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นประจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงความพร้อมในการปฏิบัติงานบนเรือกับเครื่องบิน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates