คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ เยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖

ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ เยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖

     พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ  เยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ  เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗ 

    

   

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates