คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กบร.

ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง กบร.

     พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กองการบินทหารเรือ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

  

              

              

             

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates