คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นพิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

พิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

     พลเรือตรี สมภพ  สุวิทยาลังการ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ทำพิธีส่งมอบหน้าที่  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้แก่ พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์  ณ  ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ต.พลา อ.บ้านฉาง จว.ระยอง  เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗

       

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates