คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นพิธีเปิดการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการยังชีพในทะเล

พิธีเปิดการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการยังชีพในทะเล

พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการยังชีพในทะเลและบนบก ประจำปี งป.๕๗ ณ บริเวณอาคารฝึก กองการบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้างฉาง จว.ระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๗

   

               

               

               

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates