คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ โดยกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ บริเวณลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดยกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ บริเวณลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

          กองทัพเรือ โดยกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ บริเวณลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ มีการแสดงการบิน การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การแสดงแฟนซิดิว การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การโดดร่มดิ่งพสุธา และการแสดงแสนยานุภาพทางทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ทางเรือและอากาศยานบางส่วนของกองทัพเรือ จึงขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates