คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดง # 
1 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ 20 กุมภาพันธ์ 2562
2 ประกาศกองการบินทหารเรือ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ 03 มกราคม 2562
3 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ สายวิทยาการ สสท.ทร. จำนวน ๔ อัตรา กำหนดการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ 24 ธันวาคม 2561
4 ประกาศกองเรือยุทธการ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ 23 กรกฎาคม 2561
5 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 18 มิถุนายน 2561
6 ประกาศกองเรือยุทธการ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ 08 พฤษภาคม 2561
7 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๒ อัตรา 02 พฤษภาคม 2561
8 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีบริการน้ำมันสวัสดิการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ 11 เมษายน 2561
9 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 30 มีนาคม 2561
10 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๓ อัตรา 21 กุมภาพันธ์ 2561

Page 1 of 3

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates