คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดง # 
1 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๓ อัตรา 21 กุมภาพันธ์ 2561
2 กองทัพเรือ โดยกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ บริเวณลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ 08 มกราคม 2561
3 ประกาศกองการบินทหารเรือ เรื่อง ผลการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน ประจำปี งป.๖๑ 04 ธันวาคม 2560
4 ประกาศกองการบินทหารเรือ เรื่องรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน ประจำปี งป.๖๑ 16 พฤศจิกายน 2560
5 ประกาศกองเรือยุทธการ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ 03 พฤษภาคม 2560
6 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Tour of Sattahip 2017” เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ 01 พฤษภาคม 2560
7 คำแนะนำในการทำแบบประเมินความสุขและการประเมินสมรรถภาพทางจิต ผ่านระบบสารสนเทศ ทร. (ประเมินให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ ๗ เม.ย.๒๕๖๐) 15 มีนาคม 2560
8 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (รับสมัครตั้งแต่วันที ๒๐-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ) 08 มีนาคม 2560
9 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ 19 มกราคม 2560
10 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองการบินทหารเรือ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 30 พฤศจิกายน 2559

Page 1 of 2

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates