คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

" ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่

มีความสุขสำเร็จ และสมหวัง จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงได้อย่าแผ้วพาน 

ให้ร่ำรวยเงินทองและให้สูงส่งด้วยบารมี  ตลอดปีใหม่ ๒๕๖๑ และตลอดไป "

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates