คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SAREX 2017 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุย แห่งที่ ๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี ระหว่าง ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SAREX 2017 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุย แห่งที่ ๑ ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี ระหว่าง ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในการฝึกซ้อม การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ครั้งที่ ๓๗ (SAREX 2017) ณ บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุย แห่งที่ ๑ (หน้าบ้านทอน) ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

              

               

 

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates