คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการบรรยายความปลอดภัยทางด้านการบินให้กับนักบิน และนายทหารนิรภัยของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการบรรยายความปลอดภัยทางด้านการบินให้กับนักบิน และนายทหารนิรภัยของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการบรรยายความปลอดภัยทางด้านการบิน เรื่อง Airworthiness and Aviation Management ให้กับนักบิน และนายทหารนิรภัยของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และความปลอดภัยทางด้านการบินของกำลังพล โดยมีวิทยากรผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ นาวาโทปรเมศวร์ ชอนตะวัน กับ เรือเอกสุวิทย์ กล้วยหอม ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates