คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือฯ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือฯ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับข้าราชการของกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือฯ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

              

              

 

 

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates