คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนับสนุนอากาศยาน แบบ F-27 MK400 (บ.ลล.๑) ในภารกิจส่งทางอากาศฯ เมื่อ ๒๙ พ.ค.- ๒ มิ.ย.๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนับสนุนอากาศยาน แบบ F-27 MK400 (บ.ลล.๑) ในภารกิจส่งทางอากาศฯ เมื่อ ๒๙ พ.ค.- ๒ มิ.ย.๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การสนับสนุนอากาศยาน แบบ F-27 MK400 (บ.ลล.๑) ในภารกิจส่งทางอากาศ หลักสูตรขนส่งทางอากาศ นย. รุ่น ๖๒ ณ บริเวณหาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประเภทการกระโดด แบบ SL ความสูง ๑,๒๕๐ ฟุต และประเภทการกระโดด แบบ FF ความสูง ๑๐,๐๐๐ ฟุต ฯลฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.- ๒ มิ.ย.๖๐ ทั้งนี้ในการฝึก พบการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

             

              

              

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates