คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖ เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖ เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

     นาวาเอก อริยะ  เชิงทอง ผู้บังคับการกองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  และคุณกรองกาญจน์  ศรีเอี่ยมกูล  ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ(ฝ่ายภูมิภาค)และคณะฯ  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖  ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

  

 

 

 

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates