คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปพลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์ รองเสนาธิการกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง

พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์ รองเสนาธิการกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง

     พลเรือโท พัชระ  พุ่มพิเชฎฐ์ รองเสนาธิการกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดพิธีรับมอบ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง โดยมี นาวาเอก ปราโมทย์  เสริมสัย รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

  


ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates