คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปพิธีปลดทหารกองประจำการ

พิธีปลดทหารกองประจำการ

     นาวาเอก สมชาย  แท่นนิล  รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ  ผลัดที่ ๑/๕๖ ผลัดที่ ๑/๕๗  และผลัดที่ ๑/๕๘  สังกัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  เป็นทหารกองหนุน  ในโอกาสนี้ได้กล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  ณ พุทธสถานกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ตำบลพลา  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates