คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปพิธีเปิดค่ายเด็กและเยาวชน " ลูกนภานาวีรักอู่ตะเภา ต้านภัยยาเสพติด " ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีเปิดค่ายเด็กและเยาวชน " ลูกนภานาวีรักอู่ตะเภา ต้านภัยยาเสพติด " ประจำปี ๒๕๕๙

     นาวาเอก สมชาย  แท่นนิล  รองผู้บัญชาการ  กองการบินทหารเรือ  กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการ  เข้าค่ายเด็กและเยาวชน  " ลูกนภานาวีรักอู่ตะเภา  ต้านภัยยาเสพติด " ประจำปี ๒๕๕๙  มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนภายใน  กองการบินทหารเรือ  ทราบถึงภัยยาเสพติด  มีจิตสำนึกรักอู่ตะเภา  และระบบนิเวศปากคลองบางไผ่  ( หนึ่งคลองสองจังหวัด )  ณ ปากคลองบางไผ่  ตำบลพลา  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๕๙

     

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates