คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก นำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นักศึกษา หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๐ มาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก นำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นักศึกษา หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๐ มาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

     พลตรี ชัยวัฒน์  จำรัส ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก (นตท.รุ่นที่ ๑๕) นำคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นักศึกษา หลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๐ มาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปของ กองเรือยุทธการ, กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี นาวาเอก สมชาย แท่นนิล เสนาธิการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates