คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปข้าราชการกองการบินทหารเรือ รับฟังบรรยาย พรบ.จราจรทางบก

ข้าราชการกองการบินทหารเรือ รับฟังบรรยาย พรบ.จราจรทางบก

    นาวาเอก สมชาย  แท่นนิล เสนาธิการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ให้การต้อนรับ คุณ อรุณ วิชกิจ  ขนส่งจังหวัดระยองและคณะ เนื่องในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย พรบ.จราจรทางบก ให้กับข้าราชการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ณ อาคารเอนกประสงค์ กองการบินทหารเรือ วันที่ ๑๑ มี.ค.๕๘

 

 

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates