คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปพิธีมอบรางวัลนิรภัยการบินและภาคพื้น

พิธีมอบรางวัลนิรภัยการบินและภาคพื้น

     นาวาเอก กฤชพล  เรียงเล็กจำนงค์  รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนิรภัยการบินและภาคพื้นดีเด่น ของ กองการบินทหารเรือ ประจำปี งป.๕๗ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๗

  

              

              

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates