คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปกองการบินทหารเรือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย

กองการบินทหารเรือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย

     กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย (SAREX 2014) ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ส.ค acheter kamagra oral jelly en france.๕๗

   

              

              

              

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates