คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ติดต่อหน่วย

ที่อยู่หน่วย

     กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

    ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

     โทรศัพท์ - 038-245666  , 038-245184 ต่อ - 35095-6
 
โทรสาร 038-245194
 
 

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates