คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งป.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ประกาศกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (update ส.ค.๒๕๖๐)  [ดาวน์โหลด]  (ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง กองทัพเรือ)

 

 

 

 

 

 

Free business joomla templates