คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.กิจกรรมหนึ่งคลอง สองจังหวัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

     โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ณ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนึ่งคลองสองจังหวัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังภาพต่อไปนี้ 

-กิจกรรม การยังชีพในป่า 

 

  

  -กิจกรรม walk rally 

  

 -กิจกรรม พลังงานทดแทน 

 

 

- กิจกรรม ปล่อยปูทะเล 

 

 

-กิจกรรม ปลูกป่าโกงกาง 

 

 

-กิจกรรม อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

-กิจกรรม รอบกองไฟ 

 

 

 -กิจกรรม การออกกำลังกายตอนเช้า และเก็บขยะบริเวณชายหาดนภาธาราภิรมย์ 

 

-ทานอาหารเช้า ,ทัศนศึกษาหอบังคับการบิน และสถานีเรดาร์

 

 

 

-ชมพิพิธภัณฑ์อากาศยานนาวี ,สักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และไหว้สักการะพระพุทธญาณนภานาวี 

 

     กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มีการให้บริการเรือคายัค ล่องคลองบางไผ่ สำหรับข้าราชการสังกัด กบร. ใช้บริการฟรี เพียงแสดงบัตรและช่วยถ่ายรูปและแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ กบร.  


กิจกรรมที่ผ่านมา

Free business joomla templates