คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.กิจกรรมหนึ่งคลอง สองจังหวัด กิจกรรมค่ายลูกนภานาวีรักอู่ตะเภาร่วมต้านภัยยาเสพติด เมื่อ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายลูกนภานาวีรักอู่ตะเภาร่วมต้านภัยยาเสพติด เมื่อ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

          กิจการหนึ่งคลองสองจังหวัด จัดกิจกรรมค่ายลูกนภานาวีรักอู่ตะเภาร่วมต้านภัยยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๗ คน เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ บริเวณกิจการหนึ่งคลองสองจังหวัด โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายดังภาพต่อไปนี้ 

          -กิจกรรมการเรียนการยังชืพในป่าและการหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ การทำไก่หลาม 

 

              

              

          -กิจกรรมการอบรมการกู้ชีพ (CPR)

  

              

              

          -กิจกรรม walk rally 

 

              

              

-การแข่งขันกีฬาทางน้ำ พายเรือคายัค 

 

          - รับประทานอาหารเย็น และพักแรมเต็นท์ ณ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

              

       -กิจกรรมรอบกองไฟ 

 

          -กิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้าและเก็บขยะบริเวณชายหาดนภาธาราภิรมย์ 

 

              

          -ทานอาหารเช้าและทัศนศึกษา หอบังคับการบินและสถานีเรดาห์  

   

              

          -ชมพิพิธภัณฑ์อากาศยานนาวี 

 

           - สักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  และไหว้สักการะพระพุทธญาณนภานาวี 

 

          -กิจกรรมตอบแบบสอบถามร่วมปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมรับประทานอาหารกลางวันก่อนเดินทางกลับ

 
 

 

 

กิจกรรมที่ผ่านมา

Free business joomla templates