คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และพระราชทานของที่ระลึกให้กับราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และพระราชทานของที่ระลึกให้กับราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. ) และพระราชทานของที่ระลึกให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ในการนี้กองทัพเรือโดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดเฮลิคอปเตอร์ถวายเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง โดยมี พลเรือตรีปราโมทย์  เสริมสัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้อำนวยการเดินทาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

   

         

         

         

         

 

Free business joomla templates