คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังสนามบินอู่ตะเภา เพื่อเสด็จฯ ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ ๒ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังสนามบินอู่ตะเภา เพื่อเสด็จฯ ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ ๒ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ มายังสนามบินอู่ตะเภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เฝ้ารับเสด็จ ณ สนามบินอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

Free business joomla templates