คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เสด็จเยี่ยมประชาชนและพระราชทานถุงยังชีพ  ให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัย  ในพื้นที่ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ในการนี้กองทัพเรือจัดเฮลิคอปเตอร์ถวายเป็นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง  โดยมี พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  เป็นผู้อำนวยการเดินทาง  ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  

 

 

  

 

Free business joomla templates