คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.พระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาล จังหวัดตราด

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาล จังหวัดตราด

     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  และเปิดอาคารที่ทำการศาล จังหวัดตราด  ในการนี้เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหาร  บน.๖ มายังสนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ฝูงบิน ๒๐๗ จังหวัดตราด  และเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ  เสด็จฯ กลับ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์ฝูงบิน ๒๐๗ มายังสนามบินอู่ตะเภา  และประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับท่าอากาศยานทหาร บน.๖  โดยมี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  พร้อมด้วยคณะข้าราชการพลเรือน - ทหารในเขตจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง  เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ ณ สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  

        

Free business joomla templates