คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.พระราชกรณียกิจ
แสดง # 
1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาล จังหวัดตราด 20 มกราคม 2560
2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังสนามบินอู่ตะเภา เพื่อเสด็จฯ ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ ๒ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 29 มิถุนายน 2560
3 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และพระราชทานของที่ระลึกให้กับราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 24 พฤศจิกายน 2560
4 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 20 กุมภาพันธ์ 2560
5 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ 05 กุมภาพันธ์ 2559
Free business joomla templates