• กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอล กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอล กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • ค่านิยม(Core Value) กองการบินทหารเรือ

  ค่านิยม(Core Value) กองการบินทหารเรือ

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบอาคารพักประทวน ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ณ อาคารพักประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัว (ป.๒๕) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบอาคารพักประทวน ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ณ อาคารพักประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัว (ป.๒๕) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และ การท่าอากาศยาน อู่ตะเภา ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ระหว่าง กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และ การท่าอากาศยาน อู่ตะเภา ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พระราชกรณียกิจ

ภารกิจที่ผ่านมา

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 

 

205718
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมวันนี้
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
55
205718
Free business joomla templates