• กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP THAILAND 2017 ณ สนามบินอู่ตะเภาฯ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP THAILAND 2017 ณ สนามบินอู่ตะเภาฯ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 • ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากองทัพเรือ ณ พุทธสถานกองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากองทัพเรือ ณ พุทธสถานกองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ณ สนามบินอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ณ สนามบินอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดประชุมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP 2017 ณ ห้องประชุมกองควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดประชุมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP 2017 ณ ห้องประชุมกองควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจพื้นที่และความพร้อมของการจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP 2017 บริเวณฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจพื้นที่และความพร้อมของการจัดการแข่งขัน AIR RACE 1 WORLD CUP 2017 บริเวณฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ - ส่ง มอบหน้าที่ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ - ส่ง มอบหน้าที่ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

พระราชกรณียกิจ

ภารกิจที่ผ่านมา

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

180563
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมวันนี้
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
47
180563
Free business joomla templates