• กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานสุขสันต์ สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานสุขสันต์ สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ ณ พุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรต้นหนอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

 • กิจการพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ดำเนินการบูรณะ ปิดทององค์พระประธานพระพุทธญาณนภานาวี ณ อาคารพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ วันที่ ๑๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และพิธีห่มผ้าองค์พระประธาน ฯ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

  กิจการพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ดำเนินการบูรณะ ปิดทององค์พระประธานพระพุทธญาณนภานาวี ณ อาคารพุทธสถาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ วันที่ ๑๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และพิธีห่มผ้าองค์พระประธาน ฯ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

 • ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Toward a Professional Naval Air Power เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Toward a Professional Naval Air Power เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

พระราชกรณียกิจ

ภารกิจที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 

 

กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

218042
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมวันนี้
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
279
218042
Free business joomla templates