• กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดโครงการ กบร. ร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวใส่ใจในการคัดแยกขยะ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดโครงการ กบร. ร่วมใจคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวใส่ใจในการคัดแยกขยะ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบรางวัลนิรภัยการบินและภาคพื้นดีเด่น ประจำปี งป.๖๐ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีมอบรางวัลนิรภัยการบินและภาคพื้นดีเด่น ประจำปี งป.๖๐ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๘ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๘ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

 • กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีการวางเสาเอกพิพิธภัณฑ์ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ 23 สิงหาคม 2560

  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีการวางเสาเอกพิพิธภัณฑ์ ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ 23 สิงหาคม 2560

 • ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

พระราชกรณียกิจ

ภารกิจที่ผ่านมา

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

167105
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมวันนี้
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
14
167105
Free business joomla templates